Nguồn đèn led

-50%
 Nguồn đèn ray nam châm DC48V - 100W Gs Lighting Nguồn đèn ray nam châm DC48V - 100W Gs Lighting
519,000₫ 1,038,000₫
-50%
 Nguồn đèn thanh ray nam châm DC48V 200W Gs Lighting Nguồn đèn thanh ray nam châm DC48V 200W Gs Lighting
750,000₫ 1,500,000₫
-40%
 Nguồn đèn thanh ray nam châm DC48V - 400w GS Lighting Nguồn đèn thanh ray nam châm DC48V - 400w GS Lighting
1,522,000₫ 2,537,000₫
-40%
 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 10W GSNN10 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 10W GSNN10
187,000₫ 312,000₫
-40%
 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 20W GSNN20 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 20W GSNN20
246,000₫ 410,000₫
-40%
 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 30W GSNN30 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 30W GSNN30
305,000₫ 508,000₫
-40%
 Nguồn 24v cho đèn âm nước công suất 60w Nguồn 24v cho đèn âm nước công suất 60w
418,000₫ 698,000₫
-30%
 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 100W GSNN100 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 100W GSNN100
697,000₫ 995,000₫
-40%
 Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 400W Nguồn 24V cho đèn âm nước công suất 400W
1,119,000₫ 1,866,000₫
-40%
 Nguồn 24v cho đèn âm nước công suất 500W Nguồn 24v cho đèn âm nước công suất 500W
1,291,000₫ 2,153,000₫
 Dây nguồn Led Duhal Dây nguồn Led Duhal
150,000₫